Termékek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

Vásárlóink

Vásárlóink kizárólag az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (”Ektv.”) 2.§ v) pontja szerinti fogyasztónak nem minősülő, regisztrált felhasználók lehetnek. Ezért partnereinket kérjük, hogy első vásárlásuk előtt regisztráltassák magukat. A regisztrációval partnerünk tudomásul veszi, elfogadja az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Ha partnerünk elfelejti jelszavát, kérésére újra rendelkezésre bocsátjuk. A jelszó átadásából, illetéktelen személy általi felhasználásából eredő károkért a jelszó tulajdonosát terheli felelősség. A hibás regisztrációs lapok elküldéséből keletkező károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

A végfelhasználói körből ki van zárva Ektv. 2.§ v.) pontjában meghatározott fogyasztó, azaz az a magánszemély, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységén kívül eső célok érdekében jár el.

A regisztrációval partnerünk kijelenti, hogy a portál oldalait kizárólag gazdasági vagy szakmai tevékenysége körébe eső szerződéskötés céljából nyitja meg, tehát nem minősül az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény Ektv. 2.§ v.) pontjában foglaltak szerint fogyasztónak.

Jogi és e-környezet

Webáruházunkból történő vásárlásokat az Ektv. továbbá a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm.rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997.évi CLV. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény szabályozza. Az Ektv.-ből mellőzésre kerülnek az 5.§ (2) és a 6.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak.

Az Ektv. által előírt 4.§-ban foglalt szolgáltatókra vonatkozó adatokat  a ’’Tájékoztató adatok’’ menüpont alatt találja.

Tájékoztató adatok

A Szolgáltató neve: I-COM Iroda – Kommunikáció Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

  • székhelye: 1044 Budapest, Ezred u. 2.
  • telephelye: 1044 Budapest, Ezred u. 2.
  • a szolgáltatót nyilvántartásba bejegyző bíróság vagy más hatóság megnevezése: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
  • cégjegyzékszáma vagy nyilvántartásba vételi száma: Cg.01-09-686858
  • adószáma: 11991425-2-41
  • pénzforgalmi száma: 11100104-11991425-01000003
  • adatvédelmi azonosító szám: NAIH-54813
  • képviselője: Szabó Zsolt ügyvezető igazgató ; Szabó Norbert ügyvezető igazgató
  • elérhetőségek: telefon: +36 (1) 700-4120, +36 (1) 688-1843

  fax: +36 1 700-2606

  • elektronikus levelezési cím: iroda24@irodaellatas.hu

Regisztráció

 

A Főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Partnertől, és csak akkor fogadja el, ha a Partner a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. Ha a Partner valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A Szolgáltat a Partner által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Megrendelés

 

Az IRODA24 webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

 

A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a kosár tatalmának megrendelése ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A Felek között ily módon, magyar nyelven létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

 

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – a magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez, az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal - mielőtt az árut használatba veszi – jelezze ügyfélszolgálatunkon, pótoljuk. Amennyiben a webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető biztonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz.

 

A Szolgáltató a Partner vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles a Partner részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Partner részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató ajánlati kötöttsége, illetve a Partner vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

 

A megrendelések vállalt határidőn belül történő teljesítéséért mindent megteszünk, de esetleges késések, illetve a teljesítés elmaradása esetén cégünk anyagi, erkölcsi vagy bármely más természetű felelősséggel nem tartozik.

 

Árak

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó ár. 

A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. A webáruházban kínált termékek műszaki és más paramétereinek, adatainak, árainak stb. helyessége érdekében a legnagyobb gondossággal jártunk el, de ezekért felelősséget nem vállalunk. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Partner elállhat vásárlási szándékától.

Az árak a házhozszállítás költségeit nem tartalmazzák. A változások akkor lépnek életbe, amikor a Webáruházban online megjelennek. Kérjük, partnerünk akkor folytassa a vásárlást, ha a változásokat elfogadja!

A házhozszállítás feltételei

 A munkanapon délután 16 óráig megrendelt árut a következő munkanapon reggel 8 és délután 5 óra között díjmentesen házhoz szállítjuk saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, amennyiben a megrendelés nettó értéke eléri az 50 ezer forint összeget. Fuvardíjat csak az alábbiak esetben számítunk fel:

Nettó 20 ezer forint alatti rendelések esetén nettó 2700 Ft,

Nettó 20 és 50 ezer forint közötti megrendelések esetén nettó 1700 Ft.

A fenti kondíciók különleges kezelést igénylő termékekre (pl:nagy méretű széf)nem vonatkoznak, ilyen esetben kérjük, hívjon minket a szállítási feltételek pontosítása miatt.

Ha egy partnerünktől egy napon több megrendelés is érkezik, abban az esetben a fuvardíjak megállapítása megrendelésenként történik. Ennek egyszerű gyakorlati oka van: egy-egy megrendelés beérkezése után becsomagoljuk a szállítmányt és újabb csomag készítése esetében a szállítmányozó cég is külön szállítmányként kezeli. A már leadott megrendelésekhez nem áll módunkban újabb tételeket hozzátenni. Meghatározott időpontra (órára) történő kiszállítást nem áll módunkban vállalni. 


Garancia
Webáruházunk kizárólag jó minőségű, hibátlan termékeket forgalmaz. Az egyes termékek forgalmazása mindenben megfelel a hatályos magyar jogi előírásoknak. Az általunk eladott termékekre biztosítjuk az érvényben lévő jogszabályokban előírt szavatosságot és jótállást. A garanciális igényét a vevőszolgálatnál kell írásban bejelentenie. A webáruházunkban forgalmazott bizonyos tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet utasításai az irányadóak. A 72 órás cseregaranciával élhet a vásárló, ha a rendeltetésszerű használatot a meghibásodás akadályozza. A kereskedőnek jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vevőt terheli.

 

Fizetési feltételek

Az I-COM Kft.-vel kötött megállapodás szerint.

Árutájékoztató
Az általunk forgalmazott termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – magyar nyelvű árutájékoztatóját és használati utasítását az áruhoz mellékeljük. Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze vevőszolgálatunknál, pótoljuk. Amennyiben a Webáruházunkban található bármely áru minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a portálon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon bizalommal ügyfélszolgálatunkhoz. Ügyfélszolgálatunk adatait a következő pontban találja.

Ügyfélszolgálat,

A Társaság a vevői igények kielégítésére ügyfélszolgálatot működtet, amelyet a vevők a következők szerint érhetnek el:

Ügyfélszolgálati iroda helye: 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Ügyfélszolgálat nyitva-tartása: Hétfő- Csütörtök: 8-17, Péntek: 8-14.30

Postacím: 1044 Budapest, Ezred u. 2.

Telefon: +36 (1) 700-4120, 688-1843

Mobil: a számra sms is küldhető: +36 30 998-3588

Telefax: +36 (1) 700-2606

Internet (webcím): www.i-com.hu

E-mail: iroda24@irodaellatas.hu

Áru visszavétele

Partnereink számára segítségnek szánjuk az áruvisszavétel lehetőségét arra az esetre, ha bármely okból a cégünktől vásárolt árura mégsem lenne szüksége. Fontos tudni, hogy ez csak újra értékesíthető árura vonatkozik, tehát nem tartoznak ebbe a körbe a már megszűnt típusok, amennyiben az adott termék nem szűnt meg, de csomagolása megváltozott, olyan áruk, amelyeknek csomagolása sérült, kiszerelése nem egyezik az általunk forgalmazott csomagolási egységgel, nem az I-COM Kft-től származik. 

Észrevételek és reklamációk a szállítmányokkal kapcsolatban

Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami „Irodaszer Pik biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben Ön bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ön kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség. Az ilyen eseteket és bármi egyéb észrevételt (pl. eltérés a számlázott és a szállított tételek között, sértetlen csomagolásban sérült áru stb.) kérjük, jelezze felénk az áru átvételétől számított 48 órán belül az iroda24@irodaellatas.hu e-mail címen, a 36(1) 700-4120-as vagy a 36(1) 688-1843-as telefon-, vagy a 36(1) 700-2606-os faxszámon, illetve bármilyen reklamációval, garanciális igényérvényesítéssel kapcsolatban fordulhat levélben és személyesen is vevőszolgálatunkhoz (1044 Budapest, Ezred u. 2. – Európa Center B2/5).

 

Szerzői jogok, adatvédelem

A webáruház oldalain található összes adat, információ és a honlap design-ja, felépítése a honlapon látható formában szerzői jogi védelem alatt áll. Ezen elemek jogtulajdonosi hozzájárulás nélküli felhasználása a szerzői jogok megsértése miatti jogkövetkezményekkel jár.

Az ügyfelek adatainak kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadóak. A rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat harmadik félnek nem adja ki. Társaságunk a webáruház üzemeltetőjeként az oldalak használata során, betartja a vonatkozó adatvédelmi törvények és rendelkezések előírásait. (Adatvédelmi azonosító: NAIH-54813)                      

Egyebek

 

A Webáruház Microsoft Windows server 2003 alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

 

A Weboldalon való vásárlás feltételezi a Partner részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

 

A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Partnert terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

 

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A portál üzemeltetője jogot formál, hogy a portál oldalainak tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is.

 

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének vetik alá magukat.

Bízunk a kölcsönösen előnyös együttműködésben!

I-COM Kft. 

Kosaram
Vásárláshoz kérjük, jelentkezzen be

Top Termékek
Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal" Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Másolópapír, A4, 80 g, VICTORIA "Balance Energy" Másolópapír, A4, 80 g, VICTORIA "Balance Energy"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Genotherm, lefűzhető, A4, 50 mikron, narancsos felület, VICTORIA. Genotherm, lefűzhető, A4, 50 mikron, narancsos felület, VICTORIA.
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!